CO JSOU KONSTELACE?

Kombinuji klasické rodinné (systemické) konstelace,

šamanské andské techniky Mosoq Karpay

spolu s intuitivním koučováním a mindfulness.

Konstelace vychází z šamanských technik a z práce Berta Hellingera – německého psychoterapeuta. Jsou metodou, která se dívá na vybrané téma (vztahy, problém, přání, cíl, peníze, práce, firma) v rámci celého systému a s prvky systému pracuje pomocí zástupců.

 

V případě individuálních konstelací pomocí klienta, konsteláře a předmětů. V případě skupinových konstelací jsou jako zástupci využívání lidé ve skupině.

 

Metoda umožňuje vhled do celého systému – vnímat a řešit vztahy mezi jednotlivými prvky systému. Pomáhá zjistit odkud pochází klientovy problémy, kde je klient zapleten do širšího systému vazeb a uvidět souvislosti i to co nás brzdí. Jde o velmi silnou metodu, která se dotýká samého jádra věci.

 

Konstelace se nazývají systemické díky pohledu na celý systém a název rodinné se užívá z důvodu, že témata a to i pracovní, peněžní se většinou nějakým způsobem dotýkají i původní rodiny. 

 

Metoda je unikátní, neboť pracuje i s tím, co si neseme z minulých generací a co nás často silně ovlivňuje nevědomě.

CO MŮŽETE TÍMTO ZPŮSEBEM ŘEŠIT?

Tímto způsobem můžeme řešit jakékoliv téma, se kterým chceš v životě pohnout.

  • hojnost
  • vztahy
  • práce
  • sebehodnota
  • vize a tvoje dary
  •  své podnikání (klienti nechodí, služby, souladu s tebou, nacenění)
  • zdraví
  • rodové linie a jejich léčení
  • něco se stále opakuje a ty nevíš, jak z toho ven

JAK FUNGUJÍ KLASICKÉ KONSTELACE A JAK TO PROBÍHÁ TADY?

„DOSLOVA SI VLEZU DO TEBE A NACIŤUJI, ČTU, VNÍMÁM TO,

CO JE POTŘEBA UVOLNIT V TVÉM ENERGETICKÉM TĚLE.“

Klasické rodinné systemické konstelace se dělají ve skupině lidí, kdy na základě zakázky si daní účastníci stoupají do rolí klietovi zakázky. Je to jako na jevišti. Zkrátka vezmete na sebe roli a tu hrajete.Díky tomu můžeme vidět věci v souvislostech.

 

 

V této individuální práci používám stejný princip, jen celou konstelaci obsáhnu sama. Stoupám si do rolí dané zakázky klienta. Klient tak může sám vidět svá dosavadní nastavení, nahlédnout do podvědomí a nevědomí toho, co už sám vidět nedokáže.

 

 

Na konci čištění, léčení předávám energeticky vše klientovi, aby i on si mohl procítit současný a nový stav, který si nese s sebou. Na konci probíhá ještě diskuse, která  je důležitou součástí celého procesu.

V ČEM SE TO LIŠÍ OD BĚŽNÉ KONSTELACE V PŘÍPADĚ PŮSOBENÍ S MUŽEM?

Konstelaci vedu já klasickým způsobem jako se vedou systemické rodinné konstelace s tím rozdílem, že zároveň zajišťujoi tok velkého proudu energie podporující celý proces.

 

 

Jedná se otevření vysokovibračního energetického pole s napojením na silová místa na Nazce v Peru a u nás, pro co největší pročištění a propojení s tvým záměrem.

CO SE DĚJE V PRŮBĚHU?

Odstraňuji a léčím bloky, dosavadní vzorce z rodu a limitující přesvědčení, které jsou v dané zakázce či přání viděné. Jedná se zároveň o práci a čištění energetických center dle daného problému. Zároveň daný proces popisuji, přichází mnoho AHA momentů, klient sám může klást otázky, přicházet na odpovědi, dělat si poznámky.

 

ONLINE ČI OFFLINE?

Tuto práci dělám jak online, tak offline, kdy klient dorazí k nám na chaloupku v Litoměřicích nebo v na Žatecko na místo s menhirovým kruhem. Pokud je to do 60 km, můžu dojet i já za vámi. V případě online sezení se propojíme skrze messenger, watsapp, google meet.

CO PO TOMTO ENERGETICKO – KONSTELAČNÍM LÉČENÍ?

Konstelačním sezením to nekončí. Vnímám, že je ještě nesmírně důležitá následná péče a tak jsem nadále k dispozici cca po dobu 5 dní, kdy držím pozornost a pole klientovi. Je dále otevřená možnost společně komunikovat v případě potřeby si něco dovyjasnit.

JAK DLOUHO SEZENÍ TRVÁ A JAKÁ JE JEHO CENA?

Léčení trvá cca 2 hodiny. Vždy je to závislé od problematiky dané situace, kterou řešíme.

CENA za toto sezení je 3200 Kč.

 

REFERENCE

ZÁMĚR:

Mým konstelačním záměrem bylo pochopit, jak mohu v současné extrémně náročné době plné změn a obav z budoucího vývoje optimálně pomoci svým klientům, a pročistit svoje tvůrčí a realizační pole od případných bloků a limitů.

 

PRŮBĚH:

V první části konstelace jsme společně identifikovali a propustili (dosavadními životy i rodovými liniemi) nakumulovanou a nepotřebnou zátěž. Tělem i myslí se mi rozlila intenzivní radost, odvaha, naděje a nová chuť do tvorby.

V druhé části jsem se dotazovala konstelačních zástupců hlavních typů aktuálních klientů, jak je v jejich situaci mohu podpořit.

 

PO KONSTELACI:

První 2 objednávky mé služby od „čištěných“ klientů padly těsně po skončení 1. fáze konstelace a další pokračují od převedení 2. části do „hmoty“. Hodně lidí se mi také „najednou“ ozvalo se zájmem o budoucí spolupráci nebo s pochvalou toho, co dělám (a čeho si dřív „nevšimli“).

 

VÝHODY:

Za jednu z velkých výhod propojení obou partnerů v konstelaci považuji to, že čištění šlo hodně do hloubky, A SOUČASNĚ pro mě bylo přesto pocitově hodně šetrné, nebolelo mě po něm celé tělo, jako dříve po jiných podobných procesech. Další výhodou konstelace je, že v ní lze prostřednictvím energetické práce získat odpovědi, které by při standardním dotazování nezazněly (klienta by nenapadly nebo by nebyl ochoten je sdílet).

KDO JSeM

Jsem žena více talentů a darů. Moje cesty vedou různými směry, avšak vždy se společně protkávájí a vzájemně potkávají ve volnosti bytí. Mojí sílou je tvořivost. Mým zdrojem je meditace. Mým pojítkem mezi vším je vzájemnost.


Vidím souvislosti, pracuji s mindfulness a společně s mužem tvoříme energetickou bombu a možnost se otevřít hojnosti a neomezeným možnostem v životě i podnikání.

CO O MĚ PÍŠÍ OSTATNÍ...

DALŠÍ MOŽNÁ INDIVIDUÁLNÍ SPOLU-PRÁCE SE MNOU

ENERGETICKÝ VHLED

Naladím se na tvé téma a tvou duši a vytvořím pro tebe
VZKAZ na míru formou dopisu/nahrávky
Součástí je 30 min. konzultace
Cena: 1200 Kč

OSOBNÍ/BYZNYS KONSTELACE

Neproudí peníze?
Nefungují vztahy?
Trápí tě něco, co chceš vyřešit?
Potřebuješ pohnout s něčím v podnikání???
Cena: 3200 Kč / 90 min.

KONSTELAČNÍ KOLO ROKU

12 online setkání
12 témat
Každý měsíc 1x ve vzájemném kruhu sdílení žen.
Cena: 3600 Kč (12x300 Kč)