ENERGETICKY DYNAMICKÁ KONSTELACE

POKUD ŘEŠÍŠ:

Jakékoliv téma,

se kterým chceš v životě 

i v podnikání pohnout.

Kombinuji klasické rodinné (systemické) konstelace,

šamanské andské techniky Mosoq Karpay

spolu s intuitivním koučováním a mindfulness.

JAK S TEBOU PRACUJI?

Klasické rodinné systemické konstelace se dělají ve skupině lidí, kdy na základě zakázky si daní účastníci stoupají do rolí klietovy zakázky. Je to jako na jevišti. Zkrátka vezmeš na sebe roli a tu hraješ. Díky tomu můžeš vidět věci v širších  souvislostech. Tady máš možnost nejen uvidět, ale i procítit.

„DOSLOVA SI VLEZU DO TEBE A NACIŤUJI, ČTU, VNÍMÁM TO, CO JE POTŘEBA UVOLNIT 

V TVÉM ENERGETICKÉM TĚLE.“

V této individuální práci používám stejný princip, jen celou konstelaci obsáhnu sama.

 

Stoupám si do rolí dané zakázky. A ty tak můžeš sám/sama vidět svá dosavadní nastavení, nahlédnout do podvědomí a nevědomí toho, co už sám/sama vidět nedokážeš.

 

 

Na konci čištění, léčení předávám vše energeticky tobě, abys i ty si mohl/a procítit současný a nový stav, který si neseš s sebou. Po předání tohoto energetického boostu probíhá ještě diskuse, která  je důležitou součástí celého procesu.

Metoda umožňuje vhled do celého systému – vnímat a řešit vztahy mezi jednotlivými prvky systému. Pomáhá zjistit, odkud pochází problémy, kde jsi zapleten/a do širšího systému vazeb a uvidět souvislosti i to, co tě brzdí.

 

 

Jde o velmi silnou metodu, která se dotýká samého jádra věci.

 

 

Konstelace se nazývají systemické díky pohledu na celý systém a název rodinné se užívá z důvodu, že témata a to i pracovní, peněžní se většinou nějakým způsobem dotýkají i původní rodiny.

 

 

Metoda je unikátní, neboť pracuje i s tím, co si neseme z minulých generací, popř. inkarnací, a co nás často silně ovlivňuje nevědomě.

Odstraňuji a léčím bloky, dosavadní vzorce z rodu a limitující přesvědčení, která jsou v dané zakázce či přání viděná. Jedná se zároveň o práci a čištění energetických center dle daného problému.

 

Zároveň daný proces popisuji, přichází mnoho AHA momentů, sám/a můžeš vstupovat do procesu a klást otázky, přicházet na odpovědi, dělat si poznámky.

Konstelaci vedu klasickým způsobem jako se vedou systemické rodinné konstelace s tím rozdílem, že zároveň zajišťuji tok velkého proudu energie podporující celý proces.

 

Jde mi především o PRAPŮVODNÍ VZPOMÍNKU, která se nám v důsledku traumatu, dostatečně neopečované emoce, zažité situace může určitým způsobem stále dokola promítat, opakovat v různých sférách života (vztahy, práce, podnikání, tok peněz, tělo a jeho vitalita atd.).

 

Jedná se otevření vysokovibračního energetického pole s napojením na silová místa nejen u nás, pro co největší pročištění a propojení s tvým záměrem. 

Konstelačním sezením to nekončí. Vnímám, že je ještě nesmírně důležitá následná péče a tak jsem nadále k dispozici cca po dobu 5 dní, kdy držím pozornost a energetické pole pro dosednutí v realitě, v okamžiku TADY A TEĎ. Je dále otevřená možnost společně komunikovat v případě potřeby si něco dovyjasnit.

Tuto práci dělám jak online, tak osobně.

 

Pro osobní setkání dorazíš ke mně – možnosti v poradně v Litoměřicích. Pokud je to do 60 km, můžu dojet i já za tebou (Počítám si 5 Kč/km).

 

V případě online sezení se propojíme skrze ZOOM nebo jiné alternativy jako messenger, watsapp, google meet.

 

Poslední alternativou je klasický  hovor přes telefon.

Léčení trvá cca 2 hodiny. Vždy je to závislé od problematiky dané situace, kterou řešíme. Vždy je dobré si nechat čas po terapii. Neplánovat si nic zásadně obtížného ani příliš sportovně náročného.

 

Každá další započatá hodina: 500 Kč

 

CENA za individuální sezení je 2800 Kč.

KDO JSEM?

Provázím své klienty změnou, v náročných životních situacích a momentech, kdy to sami nezvládnou. 

 

Dávám jim možnost nahlédnout na své bolesti, traumata v souvislostech z pohledu a dění života tady a teď.

 

Žít život v radosti, lásce a uvolnění.

 

 

Miluji čokoládu, otužování a život. Nehraju si na nic a to, co učím ŽIJU.

REFERENCE