VŠÍMAVÉ PROCHÁZKY

LESNÍ KOUČOVÁNÍ 1:1 DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE

Zajímá tě mindfullness = všímavost v životě?
Chceš více vnímat sebe a své tělo?
Vnímat více "tady a teď"?

Každý krok tě vede k většímu poznání. Poznání, že vše je možné. Být úspěšná/ý, bohatá/ý, šťastná/ý.


Je to poznání sebe sama, našeho vnitřního potenciálu, darů a nekonečnosti.


Vždy to vychází z bodu absolutní důvěry, vnitřního klidu a napojení. Toho, co můžeme nazvat božstvím.

Zkouším metody, jak vypnout hlavu a zachovat klid

i přes všechny každodenní pohromy, které se dějí nám všem.


Všímavost nabízí spoustu technik, které jsou nám pomocníkem při zaměření svojí pozornosti

na přítomný okamžik a na náš vyšší zroj, pole neomezených možností.

Na okamžik tady a teď bez jakéhokoliv hodnocení.


Díky mindfullness a meditacím můžeš svůj život žít radostněji, ve své volnosti a síle.


Všímavé procházky jsou procházky nejen po krajině, ale i naší mysli.


Přidej se ke mě, půjdeme pomalu, krok po kroku a hlavně laskavě k sobě.


Díky všímavosti začneš více zkoumat svůj vnitřní svět.