TERAPIE

CO JSOU KONSTELACE?

CESTA K POCHOPENÍ
I UZDRAVENÍ

Rodinné systemické konstelace jsou terapeutickou metodou,

která pomáhá lidem odhalit a řešit skryté dynamiky v rodinných systémech.


Tato metoda, kterou přinesl německý terapeut Bert Hellinger,

nabízí hluboké vhledy do vztahů a vzorců, které nás mohou nevědomky ovlivňovat.

Principy Rodinných Konstelací

Tato metoda vychází z předpokladu, že mnohé problémy, které lidé zažívají, mohou být výsledkem nezdravých rodinných vztahů a nespravedlností, které se přenášejí

z generace na generaci.


Terapeut a klient pracují s představiteli, kteří zastupují členy rodiny (nebo jiné osoby či vztahy), aby odhalili a vyřešili tyto dynamiky.

S čím konstelace pracují?

Rodinné konstelace pracují s představiteli (zástupci) členů rodiny, kteří jsou v terapeutickém procesu umístěni do určitého uspořádání v prostoru.


Tento „živý obraz“ rodiny odhaluje skryté vazby, napětí a problémy, které mohou být příčinou různých osobních a vztahových obtíží.


Do prostoru se staví také zástupci za emoce i jiné osoby, které se k dané situaci vztahují.


Konstelace pracují převážně se skupinou lidí, avšak není to pravidlem a lze pracovat i individuálně.

Jak terapeutický proces probíhá?

Během konstelace klient představí svůj problém, zakázku. Terapeut se popř. doptá, co je k dané situaci potřeba a vyzve klienta, aby oslovil někoho ze skupiny jako zástupce za zvolené rodinné členy nebo vztahy a umístil je v prostoru zcela intuitivně dle svého pocitu.

 

Klíčové Kroky:

 1. Nastavení Konstelace: Klient vybere představitele pro členy rodiny a umístí je do prostoru.
 2. Pozorování Dynamiky: Terapeut a klient pozorují interakce a pocity představitelů.
 3. Zásahy a Návrhy: Terapeut může navrhnout různé změny a zásahy, které pomohou obnovit rovnováhu v systému.
 4. Integrace: Klient si uvědomuje nové vhledy a pracuje na jejich integraci do svého života.

Příklady problémů, které mohou být řešeny?

 • Opakující se rodinné konflikty, vztahy
 • Problémy ve vztazích a manželství
 • Nevyřešené rodinné traumata
 • Nemoci a psychické obtíže
 • Sebehodnota, sebeláska
 • Kariérní a finanční problémy
 • Spirituální krize, hledání sebe sama
 • Práce s duší

Přínosy a Kritika

Rodinné konstelace mohou poskytnout hluboké vhledy a řešení emocionálních a vztahových problémů. Přesto jsou také předmětem kritiky kvůli nedostatku vědeckých důkazů o jejich účinnosti. Je jen na každém z vás, jak tuto terapii budete hodnotit. Mě osobně změnila život, nadále ji i sama předávám a tím pomáhám svým klientům. Společně s jinými technikami a dalším vzděláváním i v klasické psychoterapii je pro mě tato metoda základním pilířem pro práci s klientem.

 

 

Rodinné systemické konstelace jsou mocným nástrojem pro pochopení a řešení skrytých rodinných dynamik. Ať už se potýkáte s osobními nebo vztahovými problémy, tato metoda může nabídnout nový pohled a cestu k uzdravení.

Pokud vás tento přístup zaujal, můžete se zúčastnit půldenních konstelací v Litoměřicích pod mým vedením. Budu ráda za sdílení té vaší zkušenosti a případné otázky v komentářích pod článkem. Připojte se k diskusi o tom, jak mohou rodinné konstelace ovlivnit váš život.

CO JSOU KONSTELACE?

V ČEM SE TO LIŠÍ OD BĚŽNÉ KONSTELACE?

Konstelaci vedu klasickým způsobem jako se vedou systemické rodinné konstelace s tím rozdílem, že zároveň zajišťuji tok velkého proudu energie podporující celý proces.

 

Jde mi především o PRAPŮVODNÍ VZPOMÍNKU, která se nám v důsledku traumatu, dostatečně neopečované emoce, zažité situace může určitým způsobem stále dokola promítat, opakovat v různých sférách života (vztahy, práce, podnikání, tok peněz, tělo a jeho vitalita atd.).

 

Jedná se otevření vysokovibračního energetického pole s napojením na silová místa nejen u nás, pro co největší pročištění a propojení s tvým záměrem. 

CO SE DĚJE V PRŮBĚHU?

Odstraňuji a léčím bloky, dosavadní vzorce z rodu a limitující přesvědčení, která jsou v dané zakázce či přání viděná. Jedná se zároveň o práci a čištění energetických center dle daného problému.

 

Zároveň daný proces popisuji, přichází mnoho AHA momentů, sám/a můžeš vstupovat do procesu a klást otázky, přicházet na odpovědi, dělat si poznámky.

 

CO PO TOMTO LÉČENÍ?

Konstelačním sezením to nekončí. Vnímám, že je ještě nesmírně důležitá následná péče a tak jsem nadále k dispozici cca po dobu 5 dní, kdy držím pozornost a energetické pole pro dosednutí v realitě, v okamžiku TADY A TEĎ. Je dále otevřená možnost společně komunikovat v případě potřeby si něco dovyjasnit.

ONLINE ČI OSOBNÍ SETKÁNÍ?

Tuto práci dělám jak online, tak osobně.

Pro osobní setkání dorazíš ke mně – možnosti v poradně v Litoměřicích. Pokud je to do 60 km, můžu dojet i já za tebou (Počítám si 5 Kč/km).

V případě online sezení se propojíme skrze ZOOM nebo jiné alternativy jako messenger, watsapp, google meet.

Poslední alternativou je klasický  hovor přes telefon.

JAK DLOUHO SEZENÍ TRVÁ A JAKÁ JE JEHO CENA?

Léčení trvá cca 2 hodiny. Vždy je to závislé od problematiky dané situace, kterou řešíme. Vždy je dobré si nechat čas po terapii. Neplánovat si nic zásadně obtížného ani příliš sportovně náročného.

 

Každá další započatá hodina: 500 Kč

 

CENA za individuální sezení je 2800 Kč.

CO TO KONSTELACE JSOU?

Konstelace vychází z šamanských technik a z práce Berta Hellingera – německého psychoterapeuta. Jsou metodou, která se dívá na vybrané téma (vztahy, problém, přání, cíl, peníze, práce, firma) v rámci celého systému a s prvky systému pracuje pomocí zástupců.

V případě individuálních konstelací pomocí klienta, konsteláře a předmětů. V případě skupinových konstelací jsou jako zástupci využívání lidé ve skupině.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *